מדוע לא כעס יוסף על אחיו?

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

יוסף מרגיע את אחיו שלא ידאגו משום שהם חשבו לרעה אבל ה' חשבה לטובה. זו תשובה שמעלה שאלה מוסרית מאוד מעניינת. אנחנו מאמינים שהכל מתוכנן מלמעלה, ואם כן כל מעשה עוול מוסרי יכול להתכנס תחת המחשבה שבסופו של דבר הכל לטובה וממילא אין טעם לשפוט את עושה העוול. הרב ישראל לאו שליט"א מסביר את העיקרון הידוע שהמובא בחז"ל : "הכל צפוי והרשות נתונה". אכן ישנה תכנית אלוקית מסועפת שבה יש גם לחושך תפקיד, אבל אין הכרח לאדם פרטי לעשות את מעשה העוול- הרשות נתונה.

אולי גם יעניין אותך

טען עוד