כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

מושגים ביהדות: קבלה ופילוסופיה

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

  קבלה ופילוסופיה הם שני עולמות גדולים הקיימים במציאות שלנו. לא תמיד הם חופפים באמת שהם מכילים, לעיתים הם אף ממש סותרים אחד את השני. מה שבטוח - בינהם תמיד יש דיאלוג. בני האדם תמיד מחפשים איפה האמת ומי מבין שתיהן צודקת באותו מקרה בו הם דנים, אך גם איפה האמת הכללית.  העניין הוא שהקבלה והפילוסופיה שונות לחלוטין אחת מהשניה. במה מתבטא השוני? אהבת החכמה vs האמונה באלוקים. 'מושגים ביהדות' - קבלה ופילוסופיה