כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

מה למד קרל מרכס מיציאת מצרים?

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

בפרשת בא מסופר על יציאת מצרים. הרב לאו על קרל מרכס ונס יציאת מצרים