כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

התשובה שלי: הרב גדעון הולנד

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

הניתוק הקיצוני מיהדותו,הסתיים עם הצלתו הניסית במלחמת יום הכיפורים