כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

פרשת תרומה: אין מונופול על התורה

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

פרשת תרומה, עוסקת בהקמת המשכן וכליו, כפי שהיה במדבר ושימש בסיס לכלים של המשכן בבית ראשון ובבית שני בירושלים. כל הציווים נאמרים בלשון יחיד הפונה למשה כמו "ועשית מזבח",  מלבד כלי אחד שציוויו בלשון רבים "ועשו ארון עצי שיטים" מה הסיבה להבדל הזה? הרב לאו מסביר