כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

פרשת כי תשא - מקור כוחנו בהתחדשות הלב

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

פרשת פרה עוסקת בטהרת פרה אדומה המטהרת מטומאת מת. את הפרשה קוראים כחלק מההיערכות שלנו לקראת הפסח. טומאת מת היא הטומאה הגדולה ביותר וכדי להיטהר ממנה היה צורך בפרה אדומה. מה הטעם במצוה? איך היא בדיוק פועלת? על כך אין לנו ממש תשובה. זהו סוד. הרב ישראל לאו מסביר