כתבות שלפי האלגוריתם שלנו אמורות לעניין אותך

לעצור את הכעס?

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

דן סודרי למד מאגרת הרמב"ן שבהחלט כן.