הנראה ואינו רואה

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

פרשת השבוע, פרשת "בשלח", מגוללת את סיפורם הגעתם של בני ישראל למדבר. אחרי שנים של שיעבוד הם זוכים לבסוף לתחושת חירות, אך דווקא אז הם מתלוננים בלי סוף - על אף הניסים המופלאים שהרעיף עליהם הקב"ה. כיצד זה ייתכן שאדם הרואה ניסים לנוכח עיניו, ומקבל עדות חיה לישות האלוקית, מעז להתלונן, ועוד מתחרט על כך שבחר ללכת אחרי הא-ל? עם ישראל שהיה בתחילת דרכו מבחינה לאומית ואמונית, סבל במשך 210 שנים עבודת פרך במצרים, עינויים, עונשים קשים וגזרות מוות שהביאו לזעקתם אל הקב"ה ולהחלטתו כי הגיע הזמן לגאולתם.    מהו ההבדל בין אמונתו של אדם הזקוק לניסים בכדי להאמין, לבין אדם מאמין שאיננו זקוק למראית עיניים? אלעזר שטורם בתכנית 'הפרשה' מארח את הרב זאב קרוב, על פרשת בשלח.

אולי גם יעניין אותך

טען עוד