חג החיבורים

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

מדוע ציווה אותנו הקב"ה לשבת בסוכה, להתעסק בבניה, בקרשים, בסכך מן הצומח-דברים שהם כל כך גשמיים, בשביל  דבקות בריבונו של עולם? חכמים נחלקו על כך: ר' אליעזר אומר-שבניית הסוכה היא על מנת  לזכור את ענני הכבוד שליוו אותנו בהליכתנו במדבר 40 שנה מאז יצירת מצרים. ר' עקיבא אומר-שבניית הסוכה נועדה לזכור את הסוכות שבני ישראל עשו כשיצאנו ממצרים. כלומר לזכור את מה שעשינו בעצמנו. לא יכול להיות שכל העניין של חג הסוכות זה רק על מנת לזכור משהו שהיה פעם! כיצד בימינו הסוכה מחברת אותנו לריבנו של עולם? ואיך הקב"ה מאמין בנו וביכולותינו? הרב ברוך אפרתי עונה על השאלות ומרחיב בנושא.

אולי גם יעניין אותך

טען עוד