מדברים מצוות: מוכרחים להיות שמחים?

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

חג סוכות, יש  בו כמה וכמה מצוות המיוחדות רק לו, כשהמפורסמות שבהן הן ארבעת המינים, בניית סוכה וכמובן - הישיבה בה. אך מלבד המצוות הכל כך מאפיינות הללו, ישנה מצווה נוספת עליה רק סוכות יכול לטעון בעלות והיא מצוות השמחה. כן, התורה מצווה אותנו לכך ואף כותבת 'ושמחת בחגך והיית אך שמח'. בתורה כתובות המון מצוות, המתפרשות על פני תחומי חיים רבים; בין אם אילו מצוות שבין אדם לחברו ובין אם כאלו שבין אדם למקום. ישנן מצוות החלות בזמנים מסוימים, במקומות מסוימים או על ידי אנשים מסוימים, אבל לשמוח? איך אפשר לצוות על השמחה? הרי שמחה היא מצב נפשי המשתנה מאדם לאדם, מעת לעת. ובכלל, על מה ולמה אנחנו אמורים לשמוח? אבי רט והרב חיים נבון בשיחה מרתקת על השמחה בחג הסוכות, בפרק נוסף של 'מדברים מצוות'.

אולי גם יעניין אותך

טען עוד