מושגים ביהדות

מושגים ביהדות: קידוש ה’

קידוש ה' , איננו דבר של מה בכך.

קידוש ה' דורש חיים של אמת. חיים שיוצאים מתוך נקודה של תורה. חיים שהם חיים של קדושה.

ישנו שאלה שעולה תמיד בהתעסקות בנושא קידוש שם שמיים ; מה גדול יותר - חיים של קידוש ה' או מוות על קידוש ה'.

צדדים יש לכאן ולכאן. שהרי חיים שהם הדבקות בהקב"ה ובתורתו ומצוותיו, אינם פשוטים כלל ועיקר. הם דורשים את מלוא הריכוז, את מלוא האש בעיניים אל מול המטרה, הם דורשים רצון ואולי אף לעיתים על ויתורים של הרצון שבנו אל מול רצון ה'. אלו חיים המלאים בנוכחות הקב"ה. אנשים כאלה - כישראו את אופיים וייחודם בצירוףה הכיפה או הסממן הדתי - הם יקדשו שם שמיים. הם יגרמו להגיד - מה טובו אהליך יעקב. הם חיים.

לעומת זאת, בהחלטה של רגע לאבד חיים למען מטרה גדולה יותר, למען אם ישראל, גם זה מעשה הדורש גבורה עילאית. לבוא ולצאת למלחמה על ארץ ישראל, בידיעה שלא בטוח שתחזור ממנה, זו היא החלטה אמיצה ומעידה על אידאלים גדולים מאחוריה. לקדש חים במוות, זהו מעשה גורלי שאין ממנו חזור. זה מראה על גדולת נפש. ובהחלט שזהו קידוש ה'.

אז מה גדול ממה? אין בידינו כלים לשפוט, אולם ניתן להניח - שלא יצרנו פרדוקס, כי אם תמונת חיים שלמה.

רק אדם החי חיים של קידוש ה' במלואם, יצליח להגיע לגבורה מספיקה בשביל לקדש את ה' במוות. רק אנשים גדולים, מסוגלים לההרג על מנת להציל חייםץ על מנת לשמור על אחים. על מנת לשמור על מדינה.

יוצא אם כך - שהמשפט הידוע: 'הקב"ה לוקח את הטובים ביותר', הוא אולי כי הם האנשים הראויים ביותר.

מושגים ביהדות - 'קידוש ה' ' 

  • 11
  • 34
  • 435
  • 18
עמודים:    1 2 3 4 5 6 > >>