השר ליצמן התפטר מהממשלה

  • |
  • 2017-11-27 11:08:00
  • 11
  • 34
  • 435
  • 18

הסטטוס קוו מופר - רכבת ישראל ביצעה עבודות בשבת על אף הדרישה לבטלן

הסטטוס קוו בעניין השבת מופר

שר הבריאות, יעקב ליצמן, הגיש השבוע מכתב התפטרות מממשלת נתניהו, זאת לאחר שהצהיר כי אם יתקיימו עבודות של רכבת ישראל בשבת הוא יתפטר מהממשלה. ליצמן הוא שליחו של האדמו"ר מגור שלא הסכים כי ליצמן ימשיך ויכהן בממשלה המחללת שבת בפרהסיה ומפרה את הסטטוס קוו בנושא חילול שבת.

על פי הדיווח בעיתון הבית של ליצמן, "המודיע": "הדרישה היתה ברורה ונחרצת, שלא לאשר את העבודות כלל. הרב ליצמן הסביר שאין לנו אמון בהנהלת הרכבת, לאור הרקע שהיה בתקופה האחרונה, בהתנהגותה הבוטה כלפי השבת. לכן אין ניתן לסמוך כאשר הם מצביעים על עבודות כלשהן שהן קריטיות כביכול. כי על כן יש לעשות כל מאמץ, כולל דרכים ופתרונות יצירתיים, שעבודות אלו ייעשו בימות החול ולאו דוקא בשבת".

לדברי עיתון הבית של ליצמן, הוא "הסביר כי קיימת לנו אחריות כשותפים בכירים בקואליציה, למנוע את המשך הפגיעה בשבת קודש". 

"לכן", טען ליצמן לפי הדיווח בעיתון, "גם לנו כשותפים בכירים בקואליציה ישנם דברים החשובים לנו, הנוגעים לנו עקרונית כמי שאמונים על שמירת צביונה היהודי של המדינה. בשם חובת שמירת הערכים היהודיים של המדינה, אנו נמצאים בממשלה, משפיעים בתוכה, ובראש ערכים אלה, הערך העליון שמירת שבת קודש".

על רקע הדברים האלה, ליצמן אכן מימש את איומו והתפטר מתפקידו כשר הבריאות. עם זאת מפלגתו תמשיך להיות חברה בקואליציה.

באותו עניין עלה לאחרונה לכותרות הפרת הסטטוס קוו עם החלטת בג"ץ לאשר פתיחת חנויות ועסקים בתל אביב בשבת.

עו"ד שמואל סעדיה, מומחה לזכויות אדם בטור דעה על פסיקתה של השופטת מרים נאור בנושא פתיחת חנויות בשבת: